Medlemskap og avgift (kontingent) 2021

Postet av Ullern Idrettsforening den 26. Mai 2021

Betalingsinformasjon er nå sendt ut til alle medlemmer i Ullern IF på e-post (avsender klubb@ullern.no).

Medlemskapet i Ullern IF er inngangsdøren for å kunne delta i aktiviteter i idrettslaget. Man regnes som medlem etter å ha betalt medlemskontingent, og medlemsskapet følger kalenderår gjeldende fra 1.januar til 31.desember. Kontingent betales til Hovedlaget etter mottatt betalingskrav. Når kontingenten er betalt, er man medlem i Ullern IF.

Forsikret ved å betale medlemsavgift (kontingent).

Alle barn som er medlem av Ullern IF (medlem er man når kontingent er betalt) og deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.

For mer informasjon om hvem forsikringen gjelder, og hva den omfatter kan du lese her

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Er du ungdom 13 år og eldre så betaler du lisensforsikring i din idrett. Lisensforsikringen gjelder ikke hvis du ikke har betalt medlemsavgiften (kontingenten) til Ullern IF.

 

Med vennlig hilsen

 

Ullern idrettsforening


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.