Adressen til vårt kontor er Myntfunnveien 2, 0382 Oslo:

Kollektivtransport
T-bane linje 2 retning Gjønnes til nye Bjørnsletta stasjon som er stoppet rett ved Ullernbanen.  Der stopper også buss 42 Majorstua-Kolsås. Det kan også være aktuelt å ta buss 32 til Bjørnsletta, buss 23 til Vækerøveien, eller trikk 13 (Jar trikken) til Øraker stasjon.

Kjøreinstruksjoner
E18 vestfra: Ta av mot Smestad (Ring 3) før Lysaker. Følg skilt mot Lilleaker i Granfosstunnelen. Ta til venstre i første rundkjøring, og til venstre i andre rundkjøring (Lilleakerveien). Kjør over trikkeskinnene ved Lilleaker stasjon og følg veien til rundkjøring Vækerøveien/Ullernchausseen. Ta opp Vækerøveien, følg denne under Bjørnsletta bru og ta til venstre inn Lysehagen. Følg Lyshagen til du treffer på Myntfunnveien, og ta til venstre ned Myntfunnveien. Første innkjøring på høyre hånd er Ullern Idrettspark.

E18 østfra: Ta av mot Lilleaker ved Lysaker (Lilleakerveien). Kjør rett frem gjennom tre rundkjøringer. Kjør over trikkeskinnene ved Lilleaker stasjon og følg veien til rundkjøring Vækerøveien/Ullernchausseen. Ta opp Vækerøveien, følg denne under Bjørnsletta bru og ta til venstre inn Lysehagen. Følg Lyshagen til du treffer på Myntfunnveien, og ta til venstre ned Myntfunnveien. Første innkjøring på høyre hånd er Ullern Idrettspark.

Ring 3 østfra: Ta av mot Lilleaker etter Radiumhospitalet. Kjør rett frem gjennom i første rundkjøringer, og ta til høyre opp Vækerøveien i andre rundkjøring. Følg Vækerøveien under Bjørnsletta bru og ta til venstre inn Lysehagen. Følg Lyshagen til du treffer på Myntfunnveien, og ta til venstre ned Myntfunnveien. Første innkjøring på høyre hånd er Ullern Idrettspark.