Styret i Ullern Basket 2023/24


Styreleder (spons)

Svein Sollie

Økonomi, (treningstider)

John Arne Lyngstad

Nestleder (web; fb; halldrift Bestum, Ullern VGS; streaming Firi)

Hans-Jörg Schneidt

Seriekontakt Firi kvinner; treningstider

Geir Dyngeland

Rekruttering (spons)

Robert Leinders-Krog


Cecilie Børge-Ask

Camp-ansvarlig

Inga Bye Aune

Ansvarlig oppfølging driftsstyre Ullern flerbrukshall (DUIF)

Marius Unnli

Easy Basket (spons, kommunikasjon)
Trygve A. Tønnesen

 

Verv tilknyttet styret:

Hallansvar Ørakerhallen, Ullern Flerbrukshall

Michael Söderström

Medlemsregister

Michael Söderström

Drakter mm

Michael Söderström

Kiosk Ørakerhallen

John Bakke

Sportslig leder

Ståle Frey

Sportslig utvalg

Odd-Helge Johansen

Sportslig utvalgSasa Tangen

Valgkomité

Henriette Taxt

Valgkomité

Ragnhild Kristoffersson