Styret i Ullern Basket 2024/25


Styreleder (spons, øknomi, styremdlem IF)

Svein Sollie

Økonomiansvarlig (treningstider, ansvar 1M)

John Arne Lyngstad

Nestleder (web; fb; halldrift Bestum, Ullern VGS;ansvar BLNOK)

Hans-Jörg Schneidt

Treningstider

Tomasz Edsberg

Rekruttering

Robert Leinders-Krog

Kiosk drift
Cecilie Børge-Ask

Oppfølging støttemidler

Camilla Rørtveit

Bygging utebane

Marius Unnli

Easy Basket
Trygve A. Tønnesen

 

Verv tilknyttet styret:

Hallansvar Ørakerhallen, Ullern Flerbrukshall

Michael Söderström

Medlemsregister

Michael Söderström

Drakter mm

Michael Söderström

Sportslig leder

Ståle Frey