Hva koster det å spille basket?

EasyBasket opp til og med U12 (f. 2011)
Medlemskontingent
er p.t. kr. 550,- pr. år for enkeltmedlem, dog kun kr 150,- for barn under 7 år (fom. 2020). Familier betaler kr. 500,- pr. år. Betaling av kontingenten er en forutsetning for å delta og være forsikret i de enkelte idrettsaktivitetene i Ullern.
Medlemskontingenten betales til Ullern IF (hovedklubben) via «min idrett»
Mer info om NIF sin barneidrettsforsikring finner man her: NIF idrettsforsikring Barn

Treningsavgift (sesong 2022/23)
i Ullern Basket pr. sesong! Treningsavgiften er 2 200,- og betales via SPOND.

Fra U13 (f. 2010)-U19 (f. 2004)
Medlemskontingent
er p.t. kr. 550,- pr. år for enkeltmedlem. Familier betaler kr. 500,- pr. år. Betaling av kontingenten er en forutsetning for å delta og være forsikret i de enkelte idrettsaktivitetene i Ullern.
Medlemskontingenten betales til Ullern IF (hovedklubben) via «min idrett»

Lisens
Alle som deltar i seriespill må løse lisens fra den dagen man fyller 13 år. Lisensen er obligatorisk og må være betalt før kamp spilles. Lisensen er en avgift til NBBF sentralt, og går blant annet til å dekke kostnader for spillerutvikling, landslagene, klubbutvikling, trenerutvikling, nasjonale turneringer, daglig drift og mye mer for å videreutvikle og å holde hjulene i gang i norsk basket. En viktig del av lisensen er også en forsikringsordning som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen.
Man skal kun løse lisens i henhold til alder. Spillere som er yngre enn 13 år, men deltar i seriespill for U13 og oppover skal ikke løse lisens. Alle Easy
Basket spillere som ikke er fylt 13 år er dekket via Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikringsavtale hvis dere betalt medlemskontingent, og er også fritatt personlig spillerlisens.

Lisenssatser for sesongen 2022/2023 (Satsene er inkludert forsikringspremie)

 • U13 (Spillere trenger kun gyldig lisens fra og med den dagen de fyller 13 år. *): kr. 560,-
 • U14-U19: Spillere født 2004 -2009 kr. 980,-

* Merk at spillere som fyller 13 år etter sesongslutt og derfor ikke har betalt lisens, vil ikke være forsikret dersom spiller skader seg i forbindelse med trening.

Treningsavgift (sesong 2022/23)
i Ullern Basket pr. sesong! Treningsavgiften er 3 300,- og betales via SPOND.

Senior fra 20 år (f. 2003) og eldre (gjelder ikke spillere som spiller i representasjonslagene til Ullern).

Representasjonslag
Ullern Basket har 2 representasjonslag Kvinner (Firi-liga Kvinner) og Menn (1.divisjon Menn). Her dekker klubben lisens- og treningsavgift for spillerne der. Spillerne i disse lag må dekke medlemskontingent til Ullern IF selv.

Medlemskontingent
er p.t. kr. 550,- pr. år for enkeltmedlem. Familier betaler kr. 500,- pr. år. Betaling av kontingenten er en forutsetning for å delta og være forsikret i de enkelte idrettsaktivitetene i Ullern.
Medlemskontingenten betales til Ullern IF (hovedklubben) via «min idrett»

Lisens
Alle som deltar i seriespill må løse lisens fra den dagen man fyller 13 år. Lisensen er obligatorisk og må være betalt før kamp spilles. Lisensen er en avgift til NBBF sentralt, og går blant annet til å dekke kostnader for spillerutvikling, landslagene, klubbutvikling, trenerutvikling, nasjonale turneringer, daglig drift og mye mere for å videreutvikle og å holde hjulene i gang i norsk basket. En viktig del av lisensen er også en forsikringsordning som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen.
Man skal kun løse lisens i henhold til alder. U19 spillere eller yngre som spiller på seniornivå løser lisens tilhørende U19 klassen.
 
Lisenssatser for sesongen 2022/2023 (Satsene er inkludert forsikringspremie)

 • Senior Øvrig (spillere født før 1.1.2003): Spillere på andre seniorlag kr. 1299,-
 • Senior Øvrig Utvidet** (spillere født før 1.1.2003): Spillere på andre seniorlag enn BLNO Menn/Kvinner kr. 2100,-
 • BLNO Kvinner (spillere født før 1.1.2003): Spillere i BLNO Kvinner kr. 1500,-
 • BLNO Menn (spillere født før 1.1.2003): Spillere i BLNO Menn kr. 2090,-
 • BLNO Menn/Kvinner Utvidet** (spillere født før 1.1.2003): Spillere i BLNO kr. 2900,-

** Utvidet betyr at behandling kan skje på privat klinikk mm. For mer info om utvidet lisens, se under Forsikringsvilkår Gjensidige for utvidete dekninger.

Treningsavgift (sesong 2022/23)
Ullern Basket pr. sesong! Treningsavgiften er 2 600,- og betales via SPOND.

Har du utfordringer med å betale treningsavgiten i Ullern Basket?

 • Alle skal få være med i Ullern Basket! 
 • Det betyr at alle barn og ungdom skal få drive med idrett uansett familiens økonomi. 
 • Sliter du med å betale, så finner vi alltids en løsning på det sammen med deg. 
 • Betal fakturaen for medlemsavgiften (Ullern IF) først. Når du har betalt medlemsavgiften, er du medlem i Ullern Basket. Medlemskapet er knyttet til viktige rettigheter i idrettslaget som for eksempel forsikring og deltakelse på årsmøter. 
 • Du kan dele opp fakturaen på treningsavgift fra oss, slik at du ikke må betale alt på en gang. Vi er tålmodige og sender ikke ut purregebyr. Ta kontakt med oss for å dele opp fakturaen. 
 • Det er også mulig med betalingsutsettelse ved behov. 
 • Er du i kontakt med NAV/sosialkontor i din hverdag, så kan det hende de vil hjelpe deg. Offentlige myndigheter mener det er viktig at barn og ungdom får delta i idrettslag uansett hva slags økonomi familien har. Ta med deg fakturaene dit. 
 • Vi som er med i Ullern Idrettsforening har også et eget fond til å dekke aktivitetsutgifter. Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning sammen. 
 • Mangler barnet ditt utstyr for å drive idrett, så kan vi hjelpe til med det. 
 • Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis det er noe dere trenger hjelp til. Vårt ønske er at ditt barn skal kunne drive med idrett hos oss. 
 • For å finne en god løsning, ta kontakt med vår administrative leder i Ullern Basket, Michael Söderström på mail: admin.leder@ullernbasket.no eller via telefon: +47 472 90 193.
 • Det er kun Michael som vil få kjennskap om utfordringen og hvem som har fått støtte, så denne informasjonen behandles konfidensielt og med diskresjon. Alle saker og søknader behandles individuelt og alle dokumenter destrueres etter utmelding av klubben. 
 • Om du heller vil gi beskjed via trener/lagleder i gruppa, så er dette også helt i orden. Da tar disse saken videre til Michael, vår administrative leder.
 • Økonomi skal ikke være en hindring for å kunne delta i Ullern Basket!