Intern bruk og bestilling


Klubbhuset på Ullernbanen kan benyttes kostnadsfritt til all møteaktivitet intern i foreningen, som foreldremøter, spillermøter etc.

Idr.sekretær Hans U. Skageng administrerer klubbhuset, mail klubb@ullern.no, mens vaktmester Ferri bistår ifm. nøkler etter avtale.  Ferri nås på mobil 47462129. Han jobber på dagtid, men er tilgjengelig fra ca. kl. 1700 på hverdager.

Klubbhuset må alltid reserveres til enhver bruk, og det er et antall ressurspersoner i hver avdeling (hovedsaklig styremedlemmene) som kan legge inn og godkjenne reservasjoner for bruk i perioden mandag kl. 0900-fredag kl 15.00.   For helgener er det kun Hans som kan godkjenne bestillinger da helgene ofte utleies eksternt.  Under menypunktet booking kan du se når klubbhuset er ledig/reservert.   Husk å sørge for avbestilling av klubbhuset dersom møtet blir avlyst slik at andre kan få tilgang til det.

Bestilling av videoprosjektor, samt bestilling av fotballkafeteria Sletta samt kafeteria Ørakerhallen finnes under et eget menypunkt Booking i hovedmenyen.  Videoprosjektoren oppbevares hos idrettssekretæren på Sletta, og avtale om fyskisk henting/levering av denne må i tillegg gjøres når denne skal brukes.

Trenere/oppmenn kan registrere seg via menypunktet Brukerkonto på startsiden, og kan da legge inn reservasjonsforespørsel direkte i systemet.  Denne vil deretter bli godkjent av administrator, normalt i løpet av 24 timer dersom vedkommende er tilstede.

Husk å gjøre rent etter deg slik at det er hyggelig for de neste som skal bruke lokalet.  Dersom oppvaskmaskinen er fult opp settes den på.  Se bruksanvisning på kjøkkenet.  Er det noe spesielt å melde gir du beskjed til Ferri når nøklene leveres.