Årsmøte for 2020

Klubbens første digitale årsmøte ble avholdt 16.03.2021 på Teams. 25 foreldre, spillere, lagkontakter, trenere og styremedlemmer deltok i år. 

Sportslig sett har nok Corona satt et strekt preg på en ikke ferdigspilt 2019/20 sesong og en "av og på" sesong 20/21. Mange kunne ikke trene i det hele tatt, for flere ble det noen treninger ute og inne. Kun elite damelagets seriesesong 20/21 vil finne veien i årsbøkene siden det ble spilt akkurat nok kamper for at serien telles. Laget havnet på en meget sterk andre plass i grunnserien. 

På tross av pandemien står Ullern Basket bokført med 285 registrerte spillere - mange yngre spillere har meldt seg inn i løpet av sommeren - og totalt er medlemsmassen på hele 370 medlemmer.

Økonomisk sett greier Ullern Basket seg tilfredsstillende, omsetningen er på rundt 2 mill NOK og årsresultat 2020 på + 100 000,- NOK. Det bidro positivt at klubben kunne søke det offentlige om pandemi-relaterte tilskudd.

Vi takker vår avtroppende styremedlemmer Sten Bråthen og Kjetil Berthelsen for sin fremragende innsats for klubben. Vi skal nok takke de to litt nærmere når pandemien tillater sosiale sammenkomster igjen.

Styrets sammensetning 2021/22 ser slik ut etter valget på årsmøte:

  • Tore Kvam                 leder                valgt til 2022
  • Hans-Jörg Schneidt   nestleder         valgt til 2022
  • Geir Henriksen                                  valgt til 2022
  • Geir Dyngeland                                 valgt til 2023
  • Joseph Allen                                      valgt til 2023
  • Inga Aune                                          valgt til 2023
  • Svein Sollie                                        valgt til 2023  ny
  • Elin Kjølseth                                       valgt til 2023  ny
  • Marius Unnli                                       valgt til 2023  ny

Styret jobber gjerne sammen med alle i klubben som vil bidra. Ta kontakt med en av oss om du brenner for noe.

Se filvedlegg for årsberetning, møteprotokoll mm her.

Se opptak av årsmøte for 2020.