Årsmøte Ullern Basket for året 2019

Årsmøte ble avholdt 06.03.2020 i samlingssalen til Øraker skole. Det var ikke de store temaer som skulle behandles i år. Viktigst kanskje at nåværende styre har håndtert de økonomiske overseelser fra året 2018/19 på en edruelig måte. Årets budsjett er nøktern og realistisk. Som forutsetninger ligger inne en realistisk vekst i medlemsmassen, fortsatt deltagelse i kvinne BLNO. Regnskap, budsjett og årsberetning ble alle vedtatt. 

Styremedlemmene Tore Kvam, Hans-Jørg Schneidt og Geir Henriksen tok gjenvalg for 2 år, slik at styre forsetter med samme team til årsmøte i 2021. 

Se dokumentene i vårt filarkiv.


Styret, 15.03.2020