Ørakerhallen

Ansvar for hallen i ukedagene fra 16 til 23 og helgene ligger hos idretten ved Oslo kommune, BYM. Ullern IF har signert avtale med BYM ang halldrift.