Ullern VGS idrettshall

Ansvar for hallen i ukedagene fra 18 til 23 og helgene ligger hos idretten ved Oslo kommune, BYM. Ullern Basket halldrift har signert avtale med BYM ang halldrift.