Sekretariatskurs

Opptak og materiale fra kurs gjennomført 043.04.2024 av admin leder Michael Söderström

Video opptak - Digitalt kampskjema

https://www.youtube.com/watch?v=DkTKwoMNp5M&t=30s


PDF vedlegg:

Sekretariatsk24sek_

LathundOchRegler.pdfurs.pdf