Reglement og lover

av Ullern Basket

SPILLEREGLER

Ved å klikke på linken her under kommer du til spilleregler:

https://www.basket.no/for-deg/for-deg---dommer/spilleregler/

Kampreglement og lov Region Øst (RØ)

RØ-kampreglement.pdf

RØ-lov-for-nbbf-region-ost.pdf


Lenker til NBBFs lover- og reglement

Ved å klikke på linken her under finner dere:
Lov og reglement vedtatt av Basketballtinget 2018, Kampreglement, Reglement BLNO Kvinner, Reglement BLNO Menn, Reglement regional 1.divisjon, Sanksjonsreglement, Utdanning og autorisasjonsreglement, utenlandske spillere og internasjonale overganger

https://www.basket.no/om-nbbf/lover-og-reglement/