Ullern basket refunderer utlegg når utfylt refusjons skjema og kvitteringer sendes som PDF til regnskap@ullernbasket.no. Om mulig hadde det vært fordelaktig om kvitteringene kan samles til rundt 2000,- eller mer. Er du i tvil? Ta kontakt med administrativ leder eller regnskap@ullernbasket.no.


 UllernBasket refusjonsskjema 2019.pdf       UllernBasket refusjonsskjema.xlsx