Kvittering dommerhonorar


Kvitteringsmal fra Ullern basket - UB kvittering for dommerhonorar 2019-20.pdf 


Den kan fylles ut etter kamp når dommerne betales av lagkontakt. Dommersatsene for 2019/20 i henhold til beslutningene i Region Øst for Easy basket til 1M/1K og for NBBF for BLNO.