SEKRETARIATSekretariat er en viktig funksjon for våre lag i klubben. For at spillere, trenere skal kunne forberede seg for kamper er sekretariatsfunksjonen pålagt lagkontakt med respektive forelder i respektive lag.


Sekretariat starter når lagene begynner spille U13 serien. Da trenger laget å stille med 2 mann i sekretariat (1 Sekretær og 1 tidtager). Sekretæren skal fylle ut et forenklet skjema, klikk på lenken: https://www.basket.no/siteassets/nbbf---dokumenter/easybasket/nbbf-easybasket-kampskjema-u-13-riktig.pdf
Lagene i U13 serien spiller 6x5 min effektiv tid (klokken stoppes ved alle avblåsninger.

I U14-U19 seriene trenger man 3 personer i sekretariat (1 digitalt kampskjema, 1 tidtager og 1 på skuddklokke 24-sek). Sekretæren må se gjennom dette kurset, klikk på lenke: https://www.youtube.com/watch?v=DkTKwoMNp5M
Sekretæren kan enten kun jobbe i Livekampskjema-programmet og noen andre i klubben sørge for opplastingen fra Turneringsadmin(TA) opp til Livekampskjema, eller så kan sekretæren gjøre begge jobbene. Nedenfor finner dere bruksanvisning for hele prosessen fra start til endt kamp og video som beskriver dette samt video hvis internett detter ned eller det mangler en spiller i spillerstallen.

Bruksanvisning - Steg for steg

Steg for steg instruks (forenklet)

Video ved brudd på internett samt legge til spillere som ikke står i spillerstallen:

https://www.youtube.com/watch?v=aXjlFuBbPuY

Regler
Offisielle spilleregler for basketball 2022 - Norsk versjon

Tilpasninger for EasyBasket U13 ordinært seriespill

Tilpasninger for U14-U16