Årsmøte Ullern Basket for 2021 - avholdt 16.03.2022

Se på årsmøte referat og årsberetning fra styret 


Styreleder Tore Kvam tok desverre ikke gjenvalg. Også Joseph Allen og Geir Henriksen avsluttet styrekarrieren sin. Takk alle sammen for bra innsats for Ullern Basket!

Ny i styret finner vi John Arne Lyngstad, Robert Leinders Krog og Trygve A. Tønnessen. Hjertelig velkommen!


Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Gjennomgang og godkjennelse av styrets årsberetning for 2021
 5. Gjennomgang og godkjennelse av regnskap for 2021, herunder revisjonsberetning.
 6. Gjennomgang og godkjennelse av budsjett for 2022
 7. Forslag fra styre: vedtak ang dugnadsdeltagelse
 8. Valg av styre
 9. Valg av valgkomité
 10. Saker til orientering
  1. Ansettelse av ny sportslig leder Ståle Frey