Endret 2022-09-12


Ta kontakt med administrativ leder om du lurer på noe.

Vaktinstruks gjelder fra

Vedlagt vaktliste for ukevakter gjelder fra

Hvis vakten ikke passer skal foreldrene bytte seg imellomGi beskjed til lagkontakt ved vaktbytter, så vi har oppdaterte lister over hvem som kommer. Lagkontakt melder alle endringer til vaktansvarlig Michael Söderström på mail: admin.leder@ullernbasket.no (tlf. 472 90 193).

Laget må selv løse evt. manglende vakter dersom noen uteblir fra sin vakt!

Første vakt er ansvarlig for å åpne hallen før første trening starter kl. 16.00. 

Siste vakt er ansvarlig for å låse/stenge hallen og sørge for nøkler legges i kodeboks (kode fås av Michael) utendørs.

Øvrig beskrivelse av vaktens oppgaver ligger i egen mappe i vaktrommet.

NB, viktig å lese instruksene og gjennomføre oppgavene. Sammen bevarer vi et godt og hyggelig miljø i hallen.

Om det har oppstått noen problemer, noe dere synes er rart eller skader før eller under vakten, ta bilder og gi beskjed til Michael Söderström.

Med hilsen
Styret Ullern Basket