19.05.2020 - Treningstider ut sesongen

Ullern Basket har kontrakter som utløper i Bestumhallen og i Ullern VGS etter 01.juni. Deretter kan i disse haller bare trenes med særskilte avtaler. I Ullern flerbrukshallen - den nye hallen - og i Ørakerhallen står vi friere til å forlengre sesongen med treninger.

Oversikt treningstider fra 19.mai 

Ansvar: styret ved Geir Dyngeland og Geir Henriksen


Powered by: Bloc