Treningstider i PDF og Excel format

18.11.2021: Firi kvinner / G19 mandager

11.10.2021: justering G05/G19

23.08.2021 : kvarters trinn; årgangene trener etter hverandre

Ansvar: styret ved Tore Kvam, administrativ leder Michael Söderström og sportslig utvalg