Oversikt over lagkontakter og trenere per april 2022. Oversikten finnes også i PDF format (lenke bilde) og Excel format (se filarkiv).Kommentarer sendes til admin.leder@ullernbasket.no