Drakter og utstyr

av Michael Söderström

DRAKTER

  • Materialansvarlig har ansvaret for å bistå lagene samt å koordinere felles bestillinger.
  • Materialansvarlig Michael Söderström er Ullern Baskets hovedkontakt til vår leverandør Soulsport - ta kontakt med han først.
  • For Ullernprodukter hos Soulsport se https://www.soulsport.no/ullern
  • Webshop Soulsport: https://www.soulsport.no/ullern-shop
  • Lagkontakten har ansvar for lagets draktsett.
  • Drakt uten personlige navn på må leveres inn etter sesong slutt og går i arv til yngre lag.
  • Alle yngre lag får første drakt sett gratis!
  • Dersom et lag ønsker å kjøpe annet utstyr (bager, overtrekks drakter, hettejakker osv.) må lagkontakt kontakte materialansvarlig.Kan være at andre lag i klubben har samme behov.
  • Om et lag trenger ytterligere drakter eller eventuelt nye drakter, ta kontakt med materialansvarlig.
  • Pass spesielt på å få inn drakter fra spillere som slutter!

UTSTYRPowered by: Bloc