Hva koster det å spille basket?

EasyBasket opp til og med U12 (f. 2010)
Medlemskontingent
er p.t. kr. 350,- pr. år for enkeltmedlem, dog kun kr 100,- for barn under 7 år (fom. 2020). Familier betaler kr. 500,- pr. år. Betaling av kontingenten er en forutsetning for å delta og være forsikret i de enkelte idrettsaktivitetene i Ullern.
Medlemskontingenten betales til Ullern IF (hovedklubben) via «min idrett»
Mer info om NIF sin barneidrettsforsikring finner man her: NIF idrettsforsikring Barn

Treningsavgift (sesong 2021/22)
i Ullern Basket pr. sesong! Treningsavgiften er 2 200,- og betales via SPOND.
Problem med betaling/betalingsevne, ta kontakt admin.leder@ullernbasket.no

Fra U13 (f. 2009)-U19 (f. 2003)
Medlemskontingent
er p.t. kr. 350,- pr. år for enkeltmedlem. Familier betaler kr. 500,- pr. år. Betaling av kontingenten er en forutsetning for å delta og være forsikret i de enkelte idrettsaktivitetene i Ullern.
Medlemskontingenten betales til Ullern IF (hovedklubben) via «min idrett»

Lisens
Alle som deltar i seriespill må løse lisens fra den dagen man fyller 13 år. Lisensen er obligatorisk og må være betalt før kamp spilles. Lisensen er en avgift til NBBF sentralt, og går blant annet til å dekke kostnader for spillerutvikling, landslagene, klubbutvikling, trenerutvikling, nasjonale turneringer, daglig drift og mye mer for å videreutvikle og å holde hjulene i gang i norsk basket. En viktig del av lisensen er også en forsikringsordning som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen.
Man skal kun løse lisens i henhold til alder. Spillere som er yngre enn 13 år, men deltar i seriespill for U13 og oppover skal ikke løse lisens. Alle Easy
Basket spillere som ikke er fylt 13 år er dekket via Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikringsavtale hvis dere betalt medlemskontingent, og er også fritatt personlig spillerlisens.

Lisenssatser for sesongen 2021/2022 (Satsene er inkludert forsikringspremie)

  • U13 (Spillere trenger kun gyldig lisens fra og med den dagen de fyller 13 år. *): kr. 560,-
  • U14-U19: Spillere født 2003 -2008 kr. 980,-

* Merk at spillere som fyller 13 år etter sesongslutt og derfor ikke har betalt lisens, vil ikke være forsikret dersom spiller skader seg i forbindelse med trening.

Treningsavgift (sesong 2021/22)
i Ullern Basket pr. sesong! Treningsavgiften er 3 300,- og betales via SPOND.
Problem med betaling/betalingsevne, ta kontakt admin.leder@ullernbasket.no
 

Senior fra 20 år (f. 2002) og eldre (gjelder ikke spillere som spiller i representasjonslagene til Ullern).

Representasjonslag
Ullern Basket har 2 representasjonslag Kvinner (Firi-liga Kvinner) og Menn (1.divisjon Menn). Her dekker klubben lisens- og treningsavgift for spillerne der. Spillerne i disse lag må dekke medlemskontingent til Ullern IF selv.

Medlemskontingent
er p.t. kr. 350,- pr. år for enkeltmedlem. Familier betaler kr. 500,- pr. år. Betaling av kontingenten er en forutsetning for å delta og være forsikret i de enkelte idrettsaktivitetene i Ullern.
Medlemskontingenten betales til Ullern IF (hovedklubben) via «min idrett»

Lisens
Alle som deltar i seriespill må løse lisens fra den dagen man fyller 13 år. Lisensen er obligatorisk og må være betalt før kamp spilles. Lisensen er en avgift til NBBF sentralt, og går blant annet til å dekke kostnader for spillerutvikling, landslagene, klubbutvikling, trenerutvikling, nasjonale turneringer, daglig drift og mye mere for å videreutvikle og å holde hjulene i gang i norsk basket. En viktig del av lisensen er også en forsikringsordning som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen.
Man skal kun løse lisens i henhold til alder. U19 spillere eller yngre som spiller på seniornivå løser lisens tilhørende U19 klassen.
 
 
Lisenssatser for sesongen 2021/2022 (Satsene er inkludert forsikringspremie)

  • Senior Øvrig (spillere født før 1.1.2003): Spillere på andre seniorlag kr. 1299,-
  • Senior Øvrig Utvidet** (spillere født før 1.1.2003): Spillere på andre seniorlag enn BLNO Menn/Kvinner kr. 2100,-
  • BLNO Kvinner (spillere født før 1.1.2003): Spillere i BLNO Kvinner kr. 1500,-
  • BLNO Menn (spillere født før 1.1.2003): Spillere i BLNO Menn kr. 2090,-
  • BLNO Menn/Kvinner Utvidet** (spillere født før 1.1.2003): Spillere i BLNO kr. 2900,-

** Utvidet betyr at behandling kan skje på privat klinikk mm. For mer info om utvidet lisens, se under Forsikringsvilkår Gjensidige for utvidete dekninger.

Treningsavgift (sesong 2021/22)
Ullern Basket pr. sesong! Treningsavgiften er 2 600,- og betales via SPOND.
Problem med betaling/betalingsevne, ta kontakt admin.leder@ullernbasket.no
 

Mulighet til økonomisk støtte fra Ullern IF - Ullern har plass til alle
Ullern IF har som prinsipp om at ingen barn eller unge skal stå utenfor idretten som følge kostnadene til idrettslaget. Vi har også et eget fond beregnet på å bidra med støtte til andre kostnader som utstyr eller deltagelse på turneringer. Kontakt idrettssekretæren direkte, eller be din lagleder/oppmann ta slik kontakt. Kontaktinformasjon finner du på www.ullern.no under Kontakt oss!