Foreningskontingent
Alle medlemmer betaler kontingent til Ullern IF. Denne bidrar til å dekke klubbens overordnede utgifter, administrasjon og drift. Man betaler kun én kontingent, uansett hvor mange idretter man deltar i. Kontingenten er p.t. kr. 300,- pr. år for enkeltmedlem. Familier kan tegne et familiemedlemskap for kr. 500 som dekker alle i familien, uansett antall.  Vil du registrere et familiemedlemskap, trenger vi minst informasjon om: navn, adresse og fødselsdato på samtlige. Kontingenten faktureres tidlig på året.  Gjennom kontingenten får man en ulykkesforsikring som gir ytelser ifm. invaliditet og død, utenfor ev. lisenser som løses gjennom den enkelte idrett.  Se Andre utgifter nedenfor ifm. lisens.

Betaling av kontingenten er en forutsetning for å delta i de enkelte idrettsaktivitetene i Ullern. 

Innmelding i Ullern IF skjer automatisk for alle som melder seg på de ulike idrettsaktivitetene våre.  En meldes IKKE automatisk ut av Ullern IF om en avslutter en aktivitet i en avdeling.  Beskjed om utmelding av foreningen må sendes til e-post klubb(æ)ullern.no (erstatt (æ) med @).  Det samme gjelder ved endring av adresse, dersom flere familiemedlemmer skal registreres eller en skal endre til/fra familiemedlemskap.  Disse forholdene kan også løses gjennom portalen Min idrett. Se også mer informasjon på eget menypunkt under Praktisk info.

Sentral løsning
Ullern bruker idrettens sentrale løsninger for administrasjon av medlemskap.  Vi gir her en kort beskrivelse om hva dette betyr for deg som medlem og/eller foresatt.

Medlemmets portal mot idrettens sentrale IT-systemer er Min idrett. Gjennom Min idrett kan du som medlem etter hvert administrere alle medlemskap i norsk idrett (innmeldinger og utmeldinger), se informasjonen som er registrert om deg, samt at du kan oppdatere dine data som e-postadresse, tlf osv.  Du kan etter pålogging også endre ditt brukernavn og passord til noe som du husker.

Du får automatisk tilsendt brukernavn og passord når e-postadresse lagres i medlemsregisteret.  Dersom du har glemt brukernavn/passord kan du klikke på Glemt? oppe til høyre på påloggingssiden for å få tilsendt ditt brukernavn og passord.  Du må da oppgi den e-postadressen som er brukt. I tilfelle det er flere personer registrert på denne e-postadressen vil du få måtte velge en av gangen ift. å få påloggingsinfo. Har du ikke tilgang til e-posten og du ønsker du å endre den registrerte e-postadressen, sender du en e-post til support@idrettsforbundet.no.

Gjennom Min idrett kan du også betale kontingenter og ev. andre betalingskrav som sendes ut gjennom systemet. Hver gang det etableres et betalingskrav vil du bli varslet pr. e-post for å gjøre oppmerksom på kravet som ligger i Min idrett.  Dersom du har flere barn som alle er lagt inn med din e-postadresse vil du følgelig få en e-post pr. barn.  Er det lagret mer enn en e-postadresse pr. medlem sendes e-post til alle adresser. Løsningen er laget slik at det kreves at kontingenten til Ullern må være betalt før eller samtidig med at treningsavgift betales.  Det er lettere å betale med Online Betaling i Min idrett ved å belaste ditt kort enn det er å registrere faktura med KID i nettbanken!  Det er dog fortsatt mulig å hente ut giro med KID og betale den i nettbanken om man heller vil det!  

Tidligere ubetalte krav vil fortsatt fremkomme av din fakturaoversikt i Min idrett.  Det vises for øvrige til styrevedtak i  Ullern IF om rutiner for purringer og konsekvenser av manglende betaling til idrettslaget inklusive de enkelte idrettene våre - mer info under eget menypunkt på Praktisk info.

Finner du ikke betalingskravet i Min idrett etter pålogging?

Det mest sannsynlige svaret er at medlemmet ligger registrert mer enn en gang i idrettens database (dublett). Dersom Petter er registrert tre ganger i systemet (som kan skje på ulikt vis) vil Petter ha tre ulike profiler i Min idrett med ulike brukernavn og passord.  

Dersom du får problemer eller trenger hjelp finnes det flere muligheter!

Informasjon om Min idrett finnes her.

Spørsmål om bruk eller av teknisk art skal rettes til Idrettens support på telefon 21 02 90 90(kl. 08.00-19.00) eller e-post support@idrettsforbundet.no

Ta kontakt med vår kontaktperson som er oppgitt på betalingskravet du mottar dersom du

  • har fått et feilaktig betalingskrav, eller at det ligger betalingskrav i Min idrett som er betalt på annen måte
  • om du mener at du allerede er utmeldt som medlem
  • om det er andre spørsmål som er relatert til ditt forhold til oss.

Powered by: Bloc