Sportslig plan - utkast legges ut før sommerferie 2022


Ullerns nye sportslige leder har utarbeidet en sportslig plan for klubben. Utkastet legges ut snart.


26.05.

Styret Ullern Basket