Varsel årsmøte Ullern Basket for 2022

Postet av Ullern Basket den 5. Feb 2023

Til alle medlemmer i Ullern IF Basket.

Det inviteres til årsmøte i Ullern IF Basket for driftsåret 2022


Torsdag 16. mars 2023 kl.19:00

i møterom i tredje etasje i Ullern flerbrukshall.


Forslag som skal behandles på årsmøte for 2022 skal sendes skriftlig til halldrift@ullernbasket.no. Det må også komme frem om saken er til orientering eller om det skal fattes vedtak av årsmøte.

Frist for innsendte forslag er 06.03.2023Overordnet agenda for årsmøte (ihht lovnorm NIF)

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
 6. Behandle forslag og saker.[1]    
 7. Gi styre fullmakt til å fastsette treningsavgift
 8. Vedta budsjett.
 9. Behandle organisasjonsplan.[3 Foreta følgende valg:[4]
 1. Leder og nestleder.
 2. Styremedlem og evt varamedlem.[5]
 3. Valgkomiteen.

 

[1] Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for idrettslag.

[3] Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.

[4] Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.

[5] Styremedlemmer skal velges for to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Alle styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.


Publisert  05.02.2023

Styret Ullern Basket


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.