Varsel årsmøte for året 2021- Ullern Basket

Postet av Ullern Basket den 5. Feb 2022


Til alle medlemmer i Ullern IF Basket 15 år og eldre.

Det inviteres til årsmøte i Ullern IF Basket for året 2021


Onsdag 16. mars 2022 kl.19:00

fysisk oppmøte i møterom 3.etasje i Ullern Flerbrukshall


Forslag som skal behandles på årsmøte for 2021 skal sendes skriftlig til styret@ullernbasket.no. Det må også komme frem om saken er til orientering eller om det skal fattes vedtak av årsmøte.

Frist for innsendte forslag er 23.02.2022


Overordnet agenda for årsmøte (ihht lovnorm NIF)


 1. Gjennomgang og godkjennelse av styrets årsberetning for 2021
 2. Gjennomgang og godkjennelse av regnskap for 2021 samt revisors beretning.
 3. Gjennomgang og godkjennelse av budsjett for 2022
 4. Gi styre fullmakt til å fastsette treningsavgift
 5. Behandle forslag og saker.[1]    
 6. Valg av styre
 7. Valg av valgkomité
 8. Saker til orientering


Valgt til 2022:

 • Tore Kvam
 • Hans-Jørg Schneidt
 • Geir Henriksen

 

Valgt til 2023

 • Geir Dyngeland
 • Inga Aune
 • Joseph Allen
 • Svein Sollie
 • Elin Kjølseth
 • Marius Unnli

 

Valgkomite på valg:

 • Dag Heimdal
 • Kristofer Anker


[1] Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for idrettslag.


Styremedlemmer skal velges for to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Alle styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.


Publisert  05.02.2022

Tore Kvam - styreleder Ullern Basket

styret@ullernbasket.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.