Årsmøtet 2021

Postet av Ullern Idrettsforening den 4. Mar 2021

Årsmøtet holdes 23. mars 2021 kl. 19.00. 

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og møtedeltakere, valg av ordstyrer og referent, valg av to personer til å underskrive protokollen

2. Årsberetning 2020

3. Regnskap 2020

4. Kontrollkomiteens beretning

5. Ev. innkomne forslag

6. Fastsettelse budsjett 2021.

7. Engasjere statsautorisert revisor

8. Valg 

Evt. forslag som ønskes fremmet for årsmøtet må oversendes skriftlig pr. e-post til leder@ullern.no  innen 12. mars 2021.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.