Bygningskroppen tar form

Postet av Ullern Idrettsforening den 27. Aug 2019

Konturene av bygningsmassen begynner nå å synes, og fremdriften er åpenbar for alle som ferdes på Ullernbanen.

Prosjektet har fortsatt leveringsdato 14. januar 2020.  Entreprenøren har en mindre forsinkelse som det er håp om skal bli tatt igjen.  Vi forventer å kunne flytt inn i nye klubbhusfasiliteter og ta det nye anlegget i bruk relativt kort tid etter at det er ferdigstilt.

Det planlegges med riving av noe gammel bygningsmasse i forbindelse med et eget prosjekt for å skifte kjølemaskinene til bandybanen til mer moderne og miljøvennlig teknologi, som samtidig vil innebære en flytting av disse noe nærmere dagens klubbhus. Støyskjerming er også en sentral del av dette. Dette prosjektet forventes gjennomført april-oktober 2020.