Ullern Basket - begrense Covid-19 smitte

Postet av Ullern Basket den 12. Mar 2020

Midlertidig stopp i all organisert aktivitet i Ullern Basket

Som følge av at Oslo Idrettskrets har gitt idrettslagene råd om å stoppe all organisert aktivitet basert på at Oslo kommune har økt beredskapsnivået, har Ullern Basket valgt å midlertidig stoppe all organisert aktivitet i klubben fra og med 12. mars 2020. Dette er også i tråd med vedtak gjort i Ullern IF. Dette innebærer at garderober og haller følgelig er stengt så lenge idrettsaktivitetene ligger nede.


I tillegg har Norges Basketballforbund besluttet å avlyse resten av kampene for sesongen 2019/2020 med umiddelbar virkning. Når det gjelder U16NM/U19NM så vil en beslutning hvorvidt dette skal gjennomføres fattes innen utgangen av mars.

For ytterligger informasjon se:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/
0 Kommentar

Saksliste årsmøte Ullern Basket

Postet av Ullern Basket den 1. Mar 2020

Til alle medlemmer i Ullern IF Basket.

Det inviteres til årsmøte i Ullern IF Basket for året 2019
Onsdag 4. mars 2020 kl.19:00

i Øraker skolens samlingssal

(rett ved Ørakerhallen)


Saksliste 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Gjennomgang og godkjennelse av styrets årsberetning for 2019.
 5. Gjennomgang og godkjennelse av regnskap for 2019.
 6. Gjennomgang og godkjennelse av budsjett for 2020.
 7. Fullmakt til Styret for mulig endring av størrelse på treningsavgift.
 8. Valg av styre inkl leder og nestleder.
 9. Valg av valgkomité.


Frist for å sende inn forslag til saksliste var 12.02.2020. Styret mottok ikke noe flere forslag til behandling fra medlemmene. Saksliste ovenfor gjelder.


Vi håper så mange som mulig har anledning til å møte.

 

 

Vel møtt!

Tore Kvam, styreleder

For Styret i Ullern IF Basket 

 


På valg i 2020:

 • Tore Kvam
 • Hans-Jørg Schneidt
 • Geir Henriksen

 

Valgt til 2021

 • Kjetil Berthelsen
 • Geir Dyngeland
 • Inga Aune
 • Sten Bråthen
 • Joseph Allen

 

Valgkomite på valg:

 • Dag Heimdal
 • Kristofer Anker0 Kommentar

Powered by: Bloc