07.09.2019 - versjon 3 midlertidig

Mindre rettelser, legge merke til ledig tid i Lilleaker på tirsdager og Bestum på fredager.

26.08.2019 - versjon 2 midlertidig

Noene rettelser, vi ber ALLE LAG se nøye på egne treningstider og formidle endringer til spillere. Vi har noen frie treningstider på fredag, henvendelser til Geir D. / Geir H.

16.08.2019 - versjon 1 midlertidig
Pga vannskaden i Ørakerhallen, har klubben en vanskelig kabal med å tilby noenlunde ok midlertidige treningstider - både antall treninger og treningsplassering - for klubbens lag. Når Ørakerhallen åpner, vil klubben og lagkontaktene se sammen på treningstidene igjen.

Ansvar: styret ved Geir Dyngeland og Geir Henriksen


Treningstider UllernBasket 2019-2020 - midlertidige v3 publisert.pdf

Powered by: Bloc