Basket: årsmøte for 2020

Postet av Ullern Basket den 16. Feb 2021

Til Ullern Baskets medlemmer

Årsmøtet holdes tirsdag 16. mars 2021 kl. 19.00. Gjennomføringen skjer digitalt, på Teams (webleser).


Frist påmelding deltagelse: 13.03.2021

Påmelding til årsmøte skjer skriftlig med epost til Baskets administrative leder Michael Söderström. Lenke til årsmøte sendes på epost til de påmeldte senest dagen før årsmøte.

Det er noen kjøreregler som vi ber om at deltagerne overholder i det digitale møterom:

 • Demp mikrofonen
  Er det din tur å snakke, må du gjerne slå på mikrofonen og kamera. Ellers bør den være slått av.
 • Sørg for at du sitter uten lydforstyrrelser. Hvis du sitter i samme rom som andre representanter må kun en ha på mikrofon og høytaler av gangen forå unngå ekko.
 • Gjerne løft den digitale hånda ved agendapunkter der det åpnes for bidrag og diskusjon og du ønsker å si noe.
 • I avstemningssituasjon ber vi om digital håndsrekning dersom noen er imot et forslag.


Faste punkter på sakslisten:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Gjennomgang og godkjennelse av styrets årsberetning for 2020
 5. Gjennomgang og godkjennelse av regnskap for 2020
 6. Gjennomgang og godkjennelse av budsjett for 2021
 7. Fullmakter til Styret
 8. Valg av styre
 9. Valg av valgkomité


Forslag til saksliste:

Frist for å sende inn forslag til utvidelsen av sakslisten er 06.03.2021. Forslagene sendes til Michael Söderström (admin.leder@ullernbasket.no)


Vi håper at så mange som mulig medlemmer har anledning til å møte.


Vel møtt!

Med vennlig hilsen

styreleder Tore Kvam,
for Styret i Ullern IF Basket 
 


0 Kommentar

Treningstilbud fra 03.02.2021

Postet av Ullern Basket den 3. Feb 2021

Regjeringen lettet i helgen på smittevern restriksjonene, Oslo kommune følgte opp 01. februar med kommunal tilpasning. Dessverre valgte Oslo foreløpig å utelukke ungdom i videregående skolealder fra trening. Og voksne breddeidrettslag må fortsatt smøre seg med tålmodighet.

2 grupper kan starte igjen fra i dag 03.febuar med innendørs trening (ihht gjeldende smittevern regler)

 • Barn og ungdom opp til ungdomsskole alder dvs født etter 2004
 • Toppidrett

Inntil videre gjelder treningstidene som satt opp i september 2020. Klubben jobber med noen justeringer og det antas at ny treningsoversikt vil presenteres om en ukes tid.

Oslo idrettskrets publiserer de til enhver tid gjeldende smittevern regler for Oslo kommune.


0 Kommentar

Powered by: Bloc