Kurs basket for jenter fra 28.01.

Postet av Ullern Basket den 24. Jan 2020

Er du jente mellom 7 (2013) og 12 (2008) år og har lyst til å lære å spille basketball?


Ullern Basket setter igang et nytt innføringskurs i basketball for jenter!



Kurset som går en dag i uka og den er gratis for deltakerne. Kurset har kvinnelige trenere og blir holdt på Øraker idrettshall, Lilleakerveien 60, 0284 Oslo hver tirsdag kl. 16-17.


Dersom du har noen spørsmål om innføringskurset i basketball for jenter, så ta kontakt med Joseph Allen tlf. 454 01 237, eller send mail til admin.leder@ullernbasket.no

 

Kurset starter tirsdag 28. januar.

 

Bare stikk innom hvis du er interessert!

jenter1.jpeg


0 Kommentar

Kurs basket for gutter fra 30.01.

Postet av Ullern Basket den 24. Jan 2020

Er du gutt mellom 7 (2013) og 12 år (2008) og har lyst til å lære å spille basketball?


Ullern Basket setter igang et nytt innføringskurs i basketball for gutter.



Kurset som går en dag i uka, er gratis for deltakerne. Kurset har erfarne trenere og blir holdt på Øraker idrettshall, Lilleakerveien 60, 0284 Oslo hver torsdag kl. 16-17.

Dersom du har noen spørsmål om innføringskurset i basketball for gutter, så ta kontakt med Joseph Allen tlf. 454 01 237, eller send mail til admin.leder@ullernbasket.no

 

Kurset starter torsdag 30. januar.

 

Bare stikk innom hvis du er interessert!




0 Kommentar

Varsel årsmøte Ullern Basket

Postet av Ullern Basket den 23. Jan 2020


Til alle medlemmer i Ullern IF Basket.

Det inviteres til årsmøte i Ullern IF Basket for året 2019


Onsdag 4. mars 2020 kl.19:00

i Øraker skolens samlingssal

(rett ved Ørakerhallen)


Forslag som skal behandles på årsmøte for 2019 skal sendes skriftlig til styret@ullernbasket.no. Det må også komme frem om saken er til orientering eller om det skal fattes vedtak av årsmøte.

Frist for innsendte forslag er 12.02.2020






Overordnet agenda for årsmøte (ihht lovnorm NIF)

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
 6. Behandle forslag og saker.[1]    
 7. Gi styre fullmakt til å fastsette treningsavgift
 8. Vedta budsjett.
 9. Behandle organisasjonsplan.[3 Foreta følgende valg:[4]
 1. Leder og nestleder.
 2. Styremedlem og evt varamedlem.[5]
 3. Valgkomiteen.

 

På valg i 2020:

 • Tore Kvam
 • Hans-Jørg Schneidt
 • Geir Henriksen

 

Valgt til 2021

 • Kjetil Berthelsen
 • Geir Dyngeland
 • Inga Aune
 • Sten Bråthen
 • Joseph Allen

 

Valgkomite på valg:

 • Dag Heimdal
 • Kristofer Anker


[1] Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for idrettslag.


[3] Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.

[4] Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.

[5] Styremedlemmer skal velges for to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Alle styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.


Publisert  23.01.2020 

Tore Kvam - styreleder Ullern Basket


0 Kommentar

EasyBasket 2020 - basket for de yngste

Postet av Ullern Basket den 10. Jan 2020

Velkommen i Ullern videregående lørdag 11.01.2020. Mer enn 20 lag skal hygge seg med Basket hele dagen i Ullern videregående skole. Det starter kl 09:00 med EBC gutter og jenter født 2010 og senere, før de hakke eldre barn slippes til fra kl 13:00 (EB gutter og jenter født 2008-2009). 


Reise til Ullern VGS

Vi oppfordrer at folk bruke kollektiv!

 • T-bane3 til Montebello eller 
 • buss 23, 24 eller 28 til holdeplass Montebelloveien! 
 • De som må reise med bil, bør parkere i parkeringshus. Det bøtelegges ved parkering rett foran Ullern VGS.

Vi ses på lørdag 11.01.2020!



0 Kommentar

Powered by: Bloc